PMF Online studovna

Myslivečková Olga

Firma plná zdravých zaměstnanců

Permanentky do fitness center a plaveckých bazénů už dávno nejsou hitem péče firem o zdraví svých zaměstnanců, i když samozřejmě nevymizely. Některé podniky nabízejí nadstandardní zdravotní péči, jiné organizují Dny zdraví či hlídají, aby jejich lidé nebyli v práci...

Samouci 21. století

V minulém století jsme lidi, kteří se sami vzdělávali, nazývali samouky. Dnes jsou to stoupenci heutagogiky. Oproti samoukům, kterým obvykle musela stačit ke vzdělávání knížka, dnešní „studenti“ mohou využívat informační a komunikační technologie. Vědět, co se chci...

Firma bez mzdové účetní

Ke konci měsíce není vhodné klepat na dveře mzdové účtárny. Z tváří účetních mizí obvyklý úsměv. Blíží se výplata mezd a rušit je dotazem: „Kolik dnů dovolené mi zbývá?“ je v tu chvíli troufalé. Taková situace nemusí vůbec nastat, pokud firma využívá některou z forem...

Hledání talentovaných vysokoškoláků

Firmy „vyčítají“ absolventům, že nemají žádnou praxi, a na oplátku čerství držitelé diplomů vytýkají potencionálním zaměstnavatelům, že jim zisk praktických zkušeností během studia často neumožňují. Navzdory oboustranným výtkám se vyplatí podnikům hledat talenty i...

Benefity: Samozřejmost, nebo výsada?

Otázka, kterou si musí položit každý zaměstnavatel, když uvažuje o šíři a způsobu nabídky benefitů pro zaměstnance. Odpověď na ni nemusí být vždy zcela jednoznačná.Ačkoli mnohé firmy „inzerují“ benefity jako součást motivačních programů, realita bývá jiná. Zaměstnance...

Vánoční firemní nadílka

Co přichystají podniky svým zaměstnancům pod stromeček, záleží na tom, jak jsou firmy velké, bohaté a štědré. A samozřejmě také na firemní kultuře.Přiznejme si, že v předvánočním čase doufáme, že nám „nadřízení“ vysloví díky za naši celoroční práci. Potvrzuje to i...

„Lžeme“ v životopisech? Ano i ne

Správně napsané „sívíčko“ je pozvánkou k pohovoru bez ohledu na to, zda by pisatel za jeho pravdivost strčil ruku do ohně. Každý druhý až třetí životopis obsahuje nějakou nepravdu. Rozhodující totiž je, aby zaujal, protože „manažeři i personalisté mají obvykle na...

Stres je nejvěrnější přítel člověka

Někdy nás stres popohání v tom dobrém slova smyslu, zvyšuje naši aktivitu, a pak o něm hovoříme jako o eustresu. Jindy nás ochromuje, vede k útlumu, zklamání, rozčarování, občas až ke zhroucení. Tehdy jde o distres.V roce 2010 vyhledalo v České republice kvůli...