PMF Online studovna

Z náborového workshopu kandidát odchází s datem nástupu

Jak se vyrovnat s poklesem kandidátů, kteří se aktuálně hlásí na pracovní pozici? Jediným způsobem je posílit svou značku zaměstnavatele, hledat lidi aktivně a zkoušet nové cesty. Takovou zkušenost má i společnost Marks and Spencer. Podělila se o ně na nedávné akci Inspirace HR.

 

 family-2923690_1920

                                                                          Ilustrační foto: Pixabay 

Během workshopu se mohou uchazeči o práci seznámit jak s produkty firmy, tak si projít zázemí, seznámit se s tím, jak firma opravdu funguje a žije.

 S výrazným poklesem počtu zájemců, kteří se hlásí na jednu pracovní pozici, se musejí vyrovnávat i takové firmy, jako je britský obchodní řetězec Marks and Spencer. Ještě v roce 2015 se tu na jednu pozici prodavače/prodavačky hlásilo v tuzemsku 29 zájemců, zatímco dnes je to 13. To je podle zástupců firmy samozřejmě razantní pokles, se kterým se ale musejí vyrovnávat všechny firmy působící v segmentu maloobchodu.

 

Zkušenosti MS jsou podobné jako u ostatních maloobchodníků: dříve používané náborové kanály, jako pracovní portály, nejsou příliš efektivní, zároveň lze pozorovat zásadní nárůst požadavků na nástupní platy i další benefity. Například týden dovolené navíc je dnes vnímán kandidáty jako naprostá samozřejmost.

 

Uchazeči jsou sebevědomější

Uchazeči mají pochopitelně informace o tom, jak přehřátý pracovní trh je, a dávají najevo, že si mezi nabídkami mohou vybírat. I kandidáti na provozní pozice si většinou mohou vybírat z několika konkurenčních nabídek, pokud je firma chce získat, nutností je mimo dorbé nabídky také maximálně zrychlit proces přijímacího řízení.

 

Kandidáti mnohem více než dříve zajímají o pracovní prostředí a o firemní kulturu jako takovou. Mají jasnou představu o tom, co chtějí dělat a jaká by měla být jejich pracovní doba. Ovšem tato představa se ne vždy kryje s otevírací dobou prodejen.

 

Jak na tuto situaci zareagovat? Nutností pro moderní recruitment je objevovat a nasazovat méně užívané kanály. Sociální sítě – Facebook, speciální kariérní stránky jsou pro nábor využívány již poměrně běžně. Marks and Spencer ale vyzkoušel i pracovní inzerci na webových portálech obchodních center, ve kterých má obchody. To se ukázalo jako zajímavý způsob, jak se nakontaktovat na ty lidi, které práce u této společnosti oslovuje. Pro zájemce o práci je důležitá kromě nabízeného platu a benefitů také lokalita, která hraje roli při jejich vyhledávání nabídek práce.

 

Hledání nových cest náboru

Dalším způsobem, jak se při náboru odlišit, je projekt tzv. náborových workshopů. Je to způsob, jak v jeden okamžik dokázat získat větší počet pracovníků, kvantifikovat počet lidí. Náborový workshop je v podstatě den otevřených dveří, kterého se může účastnit kdokoli, bez nutnosti dříve poslat životopis nebo se nějakým způsobem registrovat.

 

Informace o konání tohoto dne byla šířena prostřednictvím klasické inzerce, podpořena byla kampaní na sociálních sítích. Během workshopu se mohou uchazeči o práci seznámit jak s produkty firmy, tak si projít zázemí, seznámit se s tím, jak firma opravdu funguje a žije… Během jednoho dne se tak mohou seznámit s firemní kulturou – takovou, jaká opravdu je i získat odpovědi na všechny podstatné otázky.

 

Podle zástupců společnosti Marks and Spencer je důležité, aby se zaměstnanci s kulturou společnosti ztotožnili. Aby je, jednoduše řečeno, práce bavila. Kontakt se zákazníky je v maloobchodě klíčový, pokud chodí zaměstnanci do práce s dobrou náladou, dobře pak působí na své zákazníky. Náborový workshop dává prostor i pro neformální rozhovory. Pokud je zájem oboustranný, je možné hned na místě začít řešit formální záležitosti spojené s nástupem do práce.

 

Zájemce může odejít s tím, že zná datum svého nástupu. To zcela odpovídá požadavku současného trhu práce na maximální rychlost náboru. Úspěšnost dnů otevřených dveří je velmi dobrá, pokud se už někdo rozhodne takové akce účastnit, většinou má o práci opravdový zájem.

 

Životopis? Nepotřebujeme

Kandidáti kromě jiného oceňují i to, že není požadováno zaslání životopisu předem. Také to, že na místě dostanou odpovědi na všechny své otázky, vidí místo, kde a s kým budou pracovat. Odpadá tak často nepříjemné překvapení, které občas při nástupu do nové práce nastane.

 

Jistá rizika náborové workshopy samozřejmě v sobě také skrývají. Zejména to, že nedorazí žádný zájemce, nebo žádný vhodný na danou pozici. S tím je samozřejmě nutné počítat. Vhodné jsou také jen pro určité typy pozic, nejsou příliš vhodné například pro nábor vedoucích prodejen. Kandidáti usilující o tyto pozice jsou spíše orientování na klasický náborový proces.

 

Na akci Inspirace HR zástupci společnosti Marks and Spencer rovněž připomněli, jak důležitý je pro každou firmy v současné employer branding. Jeho součástí také jsou promyšlené a na reálných základech založené kariérní stránky, jak již bylo zmíněno. V rámci společnosti i u kandidátů tedy proběhl výzkum, co je na jejich práci baví, proč pracují právě u této společnosti. Získaná data byla verifikována a na jejich základě byla nastavena náborová kampaň. V současné době prochází kariérní web zásadní proměnou, základním kamenem této proměn je snaha více se zaměřit na video obsah, méně na text. Nové stránky budou dokončeny v nejbližších týdnech.

 

A jaký je podle Marsk and Spencer efektivní nábor? Především musí být rychlý. Musí dokázat představit společnost takovou, jaká opravdu je a jednat s kandidáty férově. Sdělit hned na začátku všechny důležité informace. Směrem dovnitř společnosti pak je nutné mít přesný profil kandidáta, vědět, koho a proč hledáme, A v neposlední řadě nebát se zkoušet nové cesty a využít potenciál sociálních sítí.