PMF Online studovna

Talent management a nástupnictví

Creating People Advantage 2012

Podtitul letošního, již třetího ročníku oblíbeného průzkumu, který ve spolupráci s WFPMA zorganizovala společnost BCG, je: ”Mastering HR Challenges In a Two-Speed World”. Průzkum se zaměřuje nejen na globální trendy při řízení lidí, ale specifikuje rovněž,...

CV & Interview Survey

Jak zvládají uchazeči o zaměstnání první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem? Na co se před pohovorem i při něm nejvíce zaměřují? Jaké dojmy mají naopak personalisté, zabývající se náborem?  Výsledky průzkumu...

Hudson Hiring Index – Spring 2012

V roce 2012 dostává krize jiný rozměr – studie poukazuje na to, že tento rok není o snižování počtu zaměstnanců, ale spíše o zefektivnění náborových procesů a rozvoji stávajících talentů. Výsledky průzkumu...

2011 Manpower Talent Shortage Survey Result

Průzkum souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce ukazuje prohlubování rozdílů na poli talentů. Jak je pro společnosti náročné obsadit volné pozice a které z pozic obsazují nejobtížněji? Jaké jsou pro to důvody a jaké strategie společnosti pro překonání těchto...

Výsledky PWC Globálního průzkumu generálních ředitelů 2011

„Průzkum PwC mezi vedoucími představiteli významných českých firem ukázal, že zatímco těsně po krizi v roce 2010 předpokládali, že ve střednědobém horizontu naberou jejich společnosti opět růstový směr, v roce 2011 si plně uvědomují rizika a nástrahy, které s sebou...

Creating People Advantage 2011

BCG and WFPMA Global HR Survey: European Trends in Managing People – Make Talent, Not War / Building a Strong Talent and Leadership Advantage – A Technology Platform for All Ages / Why Social Media Are a Game Changer for HR – HR Without Frontiers / Pathways for HR to...

Česká Estéee Lauder

Českých firem, které se vypracovaly od nuly a udržely se úspěšně na trhu přes dvacet let, není mnoho. Ryor je jednou z nich. Jeho zakladatelka a majitelka Eva Štěpánková na svém příkladu ukazuje, co je k takovému úspěchu potřeba. Vytrvalá práce, houževnatost a...

Personální marketing funguje

Jak získat mladé lidi s potřebným vzděláním a přesvědčit je, že práce pro jedinou českou zbrojovku, byť sídlící v malém městečku nedaleko slovenských hranic, je dobrou životní volbou? Česká zbrojovka se sídlem v Uherském Brodě představila svůj personální přístup na...

Profity talent managementu

Organizace, které jsou silně zaměřeny na talent management, mají lepší výsledky než ty, které se tomuto tématu nevěnují dostatečně. Čistý příjem (net income) organizací, které řadí talent management mezi své priority, prokazatelně roste.Základ talent managementu...

„Talent liberation“ jako protipól talent managementu

Osvobození talentu je jednoduché řešení pro naši složitou dobu – řeší fakt, že mnoho organizací potřebuje snižovat náklady na rozvoj svých zaměstnanců. Množství organizací po celém světě si uvědomilo, že nejjednodušší je začít využívat to, co už máme, ale ještě to...

Hledání talentovaných vysokoškoláků

Firmy „vyčítají“ absolventům, že nemají žádnou praxi, a na oplátku čerství držitelé diplomů vytýkají potencionálním zaměstnavatelům, že jim zisk praktických zkušeností během studia často neumožňují. Navzdory oboustranným výtkám se vyplatí podnikům hledat talenty i...

Vítej na palubě!

Současná HR praxe má dobře zpracované procesy náboru, měření výkonnosti, rozvoje talentů a vzdělávání. Ovšem vlastní vstup nového zaměstnance do pracovního kolektivu bývá často šedou zónou bez jasných pravidel. Pojďme se podívat na proces Onboardingu, aneb jak dostat...
1. stránka z celkem 41234