PMF Online studovna

HR data

Využívání sociálních sítí v pracovní době

Z průzkumu KPMG vyplývá, že téměř čtvrtina zaměstnanců s možností přístupu k internetu je v pracovní době aktivní na sociálních sítích, přičemž 14 procent z nich hlavně ze soukromých důvodů. Dalších 9 procent pracuje se sociálními sítěmi především v rámci svého...

Změřte mi ty lidi a rychle!

Evoluce psychologické diagnostiky z formy papír-–tužka do formy počítačového zpracování probíhala relativně váhavým tempem, i když i v našich luzích a hájích měla své průkopníky (za všechny jmenujme alespoň pana profesora Mikšíka či pana doktora Hroníka). Záměrem...

Zvýšit výkonnost podřízených?

Pětiletá studie ukázala, že většina manažerů ve středoevropském regionu nemá komplexní vůdcovské schopnosti, a to i přesto, že manažeři loni strávili na trénincích průměrně 6,5 dne a lze tak usuzovat, že měli příležitost rozvíjet své dovednosti v oblasti leadershipu....

75 % českých firem aktivně nepracuje s talenty

Tři čtvrtiny firem v České republice nemají speciální program na rozvoj a řízení svých talentů. Vyplývá to z výzkumu pro personální společnost Robert Half International, kterého se zúčastnilo 2 525 manažerů a manažerek z 11 zemí světa. Oproti ostatním zemím, kde...

Jaké jsou požadavky zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol v zahraničí? V každé zemi se trochu liší…

Uplatnit se na trhu práce je pro absolventa vysoké školy vždy nelehkým úkolem. Ještě náročnější je však získat zajímavé místo v zahraničí, kde se často liší požadavky potenciálních zaměstnavatelů na uchazeče, ale i počet volných pozic u každé profese. Nejen touto...

Zužitkujte potenciál SAPu naplno

Většina firem investuje do prvotní instalace informačního systému mnoho prostředků, úsilí i času. Po jeho úspěšném zprovoznění se ovšem stává, že se tento systém dále nerozvíjí. V první fázi podnik zprovozní a do praxe zavede moduly SAPu stěžejní pro řízení a chod...

Lze dosáhnout toho, aby HR stálo u kormidla?

V mnohých HR manažerech stále převládá pocit, že „jejich“ kormidlo není tím, jaké si představují. Co jim chybí, aby je kolegové brali jako rovnocenné? Potřebují lepší statistické metody, aby ostatním dokázali význam své práce? Firmy přece tvoří lidé… HR by proto mělo...

Trendy informačních systémů na podporu HR

V době, kdy začal boj o talenty a probíhala snaha o snižování fluktuace a zvyšování stability zaměstnanců, resp. v období, kdy se Corporate Social Responsibility začala stávat standardem stejně jako zvyšování dlouhodobé kvality pracovníků dobře nastaveným osobním...

Měřit účinnost náboru není složité!

Měření efektivity jakékoli pracovní činnosti není příliš oblíbenou aktivitou. Obecně máme spíše pocit, že nás platí hlavně za výkon, a ne za vyhodnocování. Možná se i bojíme, že se měřením odhalí nějaké slabiny. Na zvýšený tlak na výkonnost tak reagujeme spíše...