PMF Online studovna

Případové studie

Průměrná míra motivovanosti v České republice mírně klesá. Jak ukázala studie Aon Best Employers společnosti Aon, rozdíl mezi nejlepšími a průměrnými zaměstnavateli zůstává nadále významný

Praha, 27. února 2018 – Společnost Aon, světový lídr v oblasti lidských zdrojů, vyhlásila vítěze studie Aon Best Employers Česká republika za rok 2017. Do čtrnáctého ročníku studie se zapojilo 74 společností z různých odvětví, kterým dotazník spokojenosti a...

Řešení sběru interních inovativních nápadů

Po zkušenostech se zpracováváním inovativních nápadů zaměstnanců nepříliš dokonalou papírovou formou, zavedla společnost AGC Flat Glass Czech a.s. softwarové řešení, se kterým již čtvrtým rokem sbírá zkušenosti. Seznámíte se jak s obtížemi při zavádění projektu, tak s...

Využití sociálních médií v interní komunikaci

Účastníci workshopu ostravského HR & Business Fora sumarizovali přínos sociálních médií v jednotlivých HR oblastech. Definovali specifika sociálních médií i podmínky, které je nutno zvážit před zaváděním sociálních médií do portfolia interní komunikace. Výstupy z...

Měřitelnost výsledků interní komunikace

Účastníci workshopu ostravského HR & Business Fora se shodli na základních tématech, která při interní komunikaci ve svých společnostech řeší, a jejichž výsledky mají zájem měřit. Definovali kritéria měřitelnosti a nastavení komunikace způsobem, umožňující...
Specifika interní komunikace ve výrobních podnicích

Specifika interní komunikace ve výrobních podnicích

Účastníci workshopu ostravského HR & Business Fora společně definovali specifika komunikace a interně používaných komunikačních nástrojů ve výrobních společnostech. V burze dobrých nápadů se zaměřili na sdílení vlastních zkušeností a tipů pro praxi. Výstupy z...

Employee Experience

  Air Bank byla založena roku 2010 již se záměrem výrazné orientace na externího zákazníka. V roce 2012 realizovala banka s výbornými výsledky interní zaměstnanecký průzkum zaměřený na oblast hodnot, nicméně definovala i oblasti pro zlepšení. Oddělení péče o...

Zaměstnanci v kůži zákazníka

Jako poskytovatel mobilních služeb si Vodafone na měření spokojenosti zákazníků velmi zakládá. V době, kdy se vždy výrazně lepší hodnoty NPS začaly přibližovat konkurenci, vyvstala na straně společnosti potřeba důrazného řešení. Každé oddělení přišlo s návrhem, jak...

FINIDR zvládne i nejnáročnějšího zákazníka

Tiskárna FINIDR je orientována na poskytování perfektních služeb zákazníkům a jejich neustálé zlepšování. Většina zaměstnanců však orientaci na zákazníka ponechávala na bedrech obchodnímu oddělení a zákaznickému servisu. Výsledky zaměstnaneckého průzkumu potvrdily...

Vy a Starbucks, to je víc než káva

Po návratu Howarda Schulze do vedení společnosti byla k jejímu 40. výročí globálně komunikována nová vize obsluhy zákazníků v kavárnách. Aplikované řešení zahrnovalo 3 fáze: zaměření na obsluhu zákazníka a komunikaci s ním, zefektivnění postupu přípravy nápojů a latte...
1. stránka z celkem 41234