PMF Online studovna

Adaptační proces THP v ZF TRW Stará Boleslav

Adaptační proces THP v ZF TRW Stará Boleslav

:  Jak zvýšit úspěšnost adaptačního procesu zaměstnance? O své know-how se podělila HR ředitelka TRW Stará Boleslav Michaela Mrštíková.

Proces adaptace máme nastaven na 3 – 9 měsíců (v závislosti na profilu pozice a kandidáta). Adaptační plán je vždy „šitý na míru“ novému zaměstnanci. Každému novému zaměstnanci jmenujeme mentora, který hraje v adaptačním procesu klíčovou roli. Ten se pravidelně s novým zaměstnancem osobně setkává. Úkolem HR je mentory vyhledat, nominovat a motivovat.

Kdo je mentor

Mentor je nominovaný manažerem minimálně na tři měsíce. Je angažovaný do přípravy adaptačního plánu a i dalšího plánu rozvoje (včetně praxe ve výrobě). Komunikuje s personalistou ohledně vývoje procesu adaptace a seznamuje nového zaměstnance s pracovním prostředím, týmem, nastavenými pravidly spolupráce, kulturou, hodnotami, systémem meetingů, interními procesy, administrativními povinnostmi atd. Je partnerem nového zaměstnance v případě řešení pracovních nebo vztahových problémů. Poskytuje pomoc při zaučování na pracovišti, na konkrétní pracovní úkony a při rozšiřování odborných znalostí. Organizuje týdenní krátké meetingy, kde dává svému menteemu feedback. Mentor je povinen kontrolovat a řídit adaptační plán nového zaměstnance. Je odměněn po ukončení adaptačního procesu. Může si vybrat buď finanční odměnu, nebo vzdělávání, pro které se většina mentorů kloní.

Jak probíhá zkušební doba

Nový zaměstnanec je zaškolen na pracovišti. Každých 14 dní mívá krátký meeting s personalistou a mentorem (zpětná vazba, plnění adaptačního plánu, spokojenost). Pravidelné reportování na HR meetingu – zaměstnanci v adaptaci a zpětná vazba (+ mng.meeting). Po skončení zkušební doby nový zaměstnanec ohodnotí adaptační proces. Manažer ohodnotí zaměstnance před ukončením zkušební doby a nastaví cíle a rozvoj pro dalších šestměsíců. Proběhne také osobní setkání s personálním manažerem. Nový zaměstnanec a manažer ohodnotí spolupráci a výkon mentor

Ukončením zkušební doby ale adaptace nekončí. Správné zaběhnutí zaměstnance kontrolujeme po dalším půl roce po uplynutí zkušební doby, čili většinou po devíti měsících od nástupu.  V této době se připravuje hodnocení zaměstnance manažerem (dle definovaných cílů a adaptačního procesu). Dojde k osobnímu setkání s HR manažerem.  Ověří se nastavená očekávání, priority, cíle a odpovědností na dané pozici. Zaměstnanec by měl být plně adaptován a znát lidi, proces a výrobek.

Příspěvek byl prezentován na Exchange meetingu společnosti PMF  10. 10. 2015 v TRW Stará Boleslav.